St Moritz Hotel Portfolio - 4 3* Hotels for Sale

St Moritz Hotel Portfolio - 4 3* Hotels for Sale

Saint Moritz, Switzerland

B67%

Hotels & Resorts

CHF52.900.000

24 Aug 2020

#8484